Gezinnen ondersteunen

Gezinnen ondersteunen

Ouders en scholen moeten de weg weten te vinden naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Het is belangrijk bureaucratie en fragmentatie in de hulpverlening terug te dringen: we gaan uit van wat past bij de persoon, niet wat past in het systeem. Alle kinderen in Soest moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Dit betekent concreet:

• Ouders en jeugdigen hebben recht op snelle hulp als er signalen zijn dat er in de situatie van kinderen iets ernstig mis is. In dat geval moet ook “achter de voordeur” kunnen worden ingegrepen.

• Bij uithuisplaatsing vindt het CDA het essentieel dat kinderen zoveel als mogelijk binnen een gezinsvorm verder kunnen opgroeien, dus in een pleeggezin of gezinshuis.

• De gemeente regelt een goede samenwerking tussen basisscholen en wijkteams. Vooral om zo de drempel voor ouders bij de wijkteams te verlagen.

• Inwoners worden tijdig en volledig geïnformeerd over toegang tot hulp, ondersteuning en vergoedingen hiervoor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.