Zorgzaam Soest

In Soest zijn we zorgzaam

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, hoogte van het inkomen en vermogen of eventuele beperkingen. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor de mensen in onze omgeving. Ieders bijdrage en inzet in de maatschappij wordt dan ook gewaardeerd. Niet iedereen kan volledig voor zichzelf zorgen. Mensen die dat nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past.

Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe: één gezin, één plan, één hulpverlener.

Starten met preventie Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. De kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport zijn minder hoog dan zorgkosten. Preventie is dan ook beter dan genezen; iedereen is gebaat bij goede voorlichting over bijv. roken, alcohol- en drugsgebruik, gokverslaving en gezonde voeding. Voorlichting over de effecten van sport, goede voeding en leefgewoonten hoort daar bij, alsmede concrete acties zoals de verkrijgbaarheid in kantines van sportverenigingen en scholen van alleen gezonde producten.

Dit betekent concreet:

• Soest zet stevig in op preventiebeleid. Gemeente, scholen, (sport)verenigingen etcetera werken hieraan mee om zorg en welzijn voor jongeren te bevorderen. Dit kan door bijvoorbeeld een gezamenlijk convenant op te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.