Kindvriendelijke buurten

Kindvriendelijke buurten

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien, zowel binnen als buiten. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Investeringen in een kindvriendelijke omgeving en goede gezinsbegeleiding komen direct de jeugd ten goede en kunnen dure zorgstructuren en de inzet van jeugdzorg beperken.

Dit betekent concreet:

• De gemeente zorgt, in samenspraak met de buurt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in de wijk.

• Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.

• De gemeente zet in op natuurlijke groene buiten(speel) plaatsen bij scholen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.