Kunst en cultuur verbinden

Kunst en cultuur verbinden

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan persoonlijke ontplooiing en aan een gevoel van verbondenheid. Laagdrempelige voorzieningen, bijvoorbeeld voor muziek en lezen moeten beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en inwoners die niet veel te besteden hebben.

Dit betekent concreet:

• Gestimuleerd wordt dat onder andere via het onderwijs kennis kan worden gemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis van Soest en Soesterberg.

• Kunst en cultuur in de openbare ruimte worden ondersteund in samenwerking met lokale initiatieven. Voorbeelden zijn Koningsdag, de Gildefeesten, het Roggefeest en de Kunst- en Bedrijvenroute Soest.

• De huidige bibliotheekvoorzieningen blijven in stand, hierop wordt niet bezuinigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.