Mantelzorgers ondersteunen

Mantelzorgers ondersteunen

Veel mensen zorgen graag voor elkaar, maar als het gaat om mantelzorg is dat vaak niet vrijwillig: men kiest er veelal niet voor en men kan er ook niet zo maar mee stoppen; het is een grote verantwoordelijkheid. Vaak ziet men zichzelf ook niet als mantelzorger, maar als partner, kind, familie of vriend(in). In communicatie en beleid dient hiermee rekening te worden gehouden. Daarbij speelt dat mantelzorg zwaar kan zijn.

Dagopvang en respijtzorg (de zorg van de mantelzorger wordt tijdelijk overgenomen) in de gemeente moet op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger.

Vaak zijn zij beperkt in hun mogelijkheden een eigen leven op te bouwen, kunnen geen leeftijdgenootjes ontvangen of op sport gaan. Belangrijk is hen waar mogelijk te ondersteunen. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting is belangrijk. Zo nodig wordt de expertise op dit terrein binnen de gemeente uitgebreid. Het is belangrijk te onderzoeken hoe mantelzorgers kunnen worden ondersteund, of degene waarvoor men zorgt nu in onze gemeente woont of niet.

Het is belangrijk dat werkgevers rekening houden met andere taken die werknemers naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk of zorgtaken.

Dit betekent concreet:

• Mantelzorgers krijgen gratis cliënt-ondersteuning als belangrijke steun in de rug.

• Gestimuleerd wordt dat de mantelzorger of andere ondersteuners een vaste positie bij het keukentafelgesprek krijgen.

• De gemeente geeft blijk van haar waardering voor mantelzorgers door het mantelzorgcompliment te behouden.

• De gemeente zorgt voor een mantelzorgvriendelijk woonbeleid bijvoorbeeld door het versoepelen van regels met betrekking tot tijdelijke mantelzorgunits.

• Initiatieven als het opzetten van een respijthuis mantelzorg in Soest, worden ondersteund door de gemeente.

• Het steunpunt Mantelzorg wordt uitgebreid als dit nodig is.

• Bij de ondersteuning wordt speciale aandacht gegeven aan de groep jonge mantelzorgers.

• De gemeente werkt eraan op korte termijn een “mantelzorgvriendelijke gemeentelijke organisatie” te zijn en stimuleert ondernemers in de gemeente dit ook te worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.