Mobiliteit bevorderen

Mobiliteit bevorderen

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn voor het CDA de drie pijlers in het vervoersbeleid. De doorstroming op de hoofdroutes willen we zo optimaal mogelijk maken tegen de laagst mogelijke kosten. De bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers willen we graag verder verbeteren.

Soest is een goed bereikbare gemeente en binnen korte tijd, ook tijdens spitsuur, zijn omliggende steden of goed wegen te bereiken.

Dit betekent concreet:

• De gemeente blijft zich inspannen voor een goede dienstregeling op de spoorlijn Baarn-Soest-Den Dolder-Utrecht en de bestaande busverbindingen. Bij de provincie wordt aangedrongen op kwaliteit van de dienstverlening in de concessies ten behoeve van het busvervoer.

• Voor mensen met een beperking moet het OV goed bereikbaar zijn en moeten fiets- en voetpaden veilig zijn aangelegd.

• Bij Station Soest-Zuid wordt doorstroming en veiligheid verbeterd door uit te blijven gaan van het integrale plan tot optimalisatie. Er komt geen tunnel. Aan openstellen van afsluitingen wordt gewerkt als de andere maatregelen zijn uitgevoerd. De in aanmerking komende straten in Soest-Zuid worden verkeersveilig ingericht.

• Bij het opstellen van verkeersmaatregelen wordt altijd uitgegaan van een integraal plan en niet van kleine deelplannen.

• Sluipverkeer wordt vermeden door de hoofdwegenstructuur optimaal in te richten en verkeer via de hoofdwegen te leiden.

• De gemeente speelt in op duurzame vormen van vervoer (onder andere elektrisch rijden) door met relevante partijen een visie te ontwikkelen hoe “schoon rijden” duurzaamheid en transport bevorderen, bijvoorbeeld laadstations langs de A28 bij Soesterberg.

• Het gebruik in Soest en Soesterberg van de fiets en het wandelen wordt gestimuleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.