Ondernemend Soest

In Soest werken en winkelen en ondernemen we.

Soest heeft veel te bieden: een centrale ligging, goede bereikbaarheid met particulier en openbaar vervoer, een gevarieerde en prachtige omgeving, een sterke economie en een hoog geschoolde bevolking.

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen een substantiële bijdrage bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente. De ondernemer, de zzp-er en het midden- en kleinbedrijf zijn de drijvende kracht achter de Soester economie.

Het CDA ziet graag dat zij steun ervaren van de gemeente. De Soester economie is in de kern vitaal, maar ook in Soest zijn bedrijven en diensten verdwenen en de werkgelegenheid is teruggelopen. Voor een goede balans tussen wonen en werken in Soest in de toekomst is een gevarieerde ontwikkeling van de werkgelegenheid gewenst. Bestaande bedrijven wordt de ruimte gegeven om te groeien. Daarnaast is gewenst in te spelen op de komst van nieuwe en behoud van bestaande bedrijven die inspelen op kansrijke ontwikkelingen als duurzaamheid, nieuwe energiebronnen, mobiliteit, ICT etcetera.

Soest kent een omvangrijk midden- en kleinbedrijf (MKB). Veel van deze bedrijven zijn erg afhankelijk van hoe de lokale en regionale economie zich ontwikkelt. Familiebedrijven en MKB-bedrijven zijn echter wel de motoren waar de samenleving op draait. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes, maar de gemeente kan wel zorgdragen voor stimulering van deze ondernemingen zoals het verminderen van de regeldruk of het vergroten van kansen om opdrachten van de gemeente binnen te halen.

Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal en lokaal ondernemerschap, waarbij bedrijven kansen bieden aan mensen.

 

Ondernemerschap waarderen

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, onder meer met betrekking tot de huisvesting.

Daarnaast is kennis delen belangrijk. Startende ondernemers en zzp-ers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen om kosten te drukken, contacten te onderhouden en efficient aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen graag ondersteunen.

Dit betekent concreet:
• Ondernemerschap wordt gestimuleerd, met een evenwichtige verdeling in aandacht voor de bedrijvigheid in Soest en in Soesterberg.

• De gemeente blijft investeren in contacten met ondernemers. Daartoe worden de contacten onderhouden met alle branches, met zowel de zzp-ers als de ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Belangrijk is dat de diverse ondernemers met elkaar in contact komen.

• De gemeente spant zich in om de werkgelegenheid in Soest en Soesterberg te vergroten, met name in veelbelovende sectoren.

• De gemeente gaat na in welke mate startende en kleine ondernemers, maar ook maatschappelijke organisaties ondersteuning nodig hebben bij het vinden van goede huisvesting.

• Regionale samenwerking wordt ingezet om de lokale economie en arbeidsmarkt te versterken.

• Er is één loket voor ondernemers met vragen aan en voor de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.