Samenwerken in de regio

Samenwerken in de regio

 Soest is sterk verbonden met andere gemeenten in de regio. Samenwerking is op diverse terreinen belangrijk. Bijvoorbeeld op ruimtelijk gebied om de omvang van woningbouwplannen af te stemmen en op het gebied van zorg om afspraken over de inkoop van jeugdzorg goed te regelen. De Soester politiek moet daarbij zelf beslissingen kunnen nemen: de gemeenteraad mag niet voor voldongen feiten komen te staan.

Dit betekent concreet:

• Soest is een zelfstandige gemeente en Soest werkt zoveel mogelijk samen met andere gemeenten als dat voor Soest voordeel oplevert.

• Samenwerkingsverbanden worden alleen aangegaan als de democratische controle daarop door de gemeente(raad) goed verzekerd is.

• Soest streeft op ruimtelijk gebied afstemming en samenwerking na met gemeenten in de regio Amersfoort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.