Sportvoorzieningen

Sportvoorzieningen

Het is een landelijke tendens dat sporten en bewegen minder in verenigingsverband gebeurt. Belangrijk is na te gaan in welke mate dit in Soest het geval is en wat de gevolgen voor verenigingen en sportaccommodaties zijn.

De afgelopen jaren heeft de sport een belangrijke bezuinigingsoperatie ondergaan. Het is nu tijd voor de nodige investeringen, waarbij het belangrijk blijft het gemeenschapsgeld efficiënt te besteden.

Dit betekent concreet:

• Het CDA gaat uit van het bestaande beleid met betrekking tot de sportaccommodaties. Dit betekent zoveel mogelijk gebruik door meerdere gebruikers, zoals sportverenigingen en onderwijs.

• Een nieuwe sporthal moet voldoen aan een aantal eisen zoals betaalbaarheid, korte afstand tot de omringende basisscholen en veilige routes voor kinderen, voldoende draagvlak onder sportverenigingen, onderwijs en bewoners en efficiënt gebruik door onderwijs en sport.

• Bij de inrichting van de accommodaties voor de buitensporten is de ruimtelijke inpassing een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent onder andere een voorkeur voor en het stimuleren van het gezamenlijk gebruiken van sportvelden door verschillende verenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.