Toegankelijke zorg

Toegankelijke zorg

Sociaal team en jeugdteam functioneren in het algemeen goed in Soest. Van doorslaggevend belang is wel dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren op het juiste moment naar de meest adequate zorg worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Soms kan beter bij een andere gemeente worden aangesloten. Essentieel is ook dat ouders niet een zoektocht hoeven te ondernemen om ondersteuning te krijgen.

Dit betekent concreet:

• Er wordt blijvend gewerkt aan een goede overgang tussen verschillende vormen van zorg. Dit geldt vooral voor de overgang rond de leeftijd van 18 jaar. De gemeente begeleidt kinderen, jongeren en hun familie daarin duidelijk en tijdig.

• Soest gaat experimenten met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen resultaten vanuit de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en professionals leidend zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.