Kind op de fiets

Veilige buurten

Veilige buurten

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties vooral bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Kinderen moeten veilig naar school of naar sport kunnen lopen en fietsen. Daarom wil het CDA in kinderrijke buurten, en op de hoofdwegen waar kinderen en jongeren vaak oversteken, een gerichte aanpak van overlast en verkeersonveilige situaties realiseren. In straten in de omgeving van deze voorzieningen en op de hoofdwegen worden snelheidsverlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en is de verkeerssituatie ingesteld op het langzame verkeer.

Dit betekent concreet:

• Achterstanden in wegonderhoud (met name in woonwijken) worden weggewerkt en goed onderhouden, veilige fietspaden en snelfietsroutes worden aangelegd, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt.

• Snelheidscontroles en handhaving op de wegen in de gemeente moeten de verkeersveiligheid vergroten.

• Soest onderneemt acties om te horen tot de 10 meest verkeersveilige gemeenten van Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.