Complex Mariënburg 2017

Wonen met welzijn en zorg

Wonen met welzijn en zorg

De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis verstrekken en nog beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van de inwoners.

Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.

Dit betekent concreet:

• De gemeente maakt flexibele bouwconcepten voor wonen en zorg voor bijv. een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving mogelijk, door onder meer vergunningen voor een bepaalde duur af te geven.

• Soesters en Soesterbergers die dat willen, hebben de mogelijkheid in de eigen wijk oud te worden. De gemeente maakt daartoe zo nodig bijvoorbeeld ook meergeneratie- en mantelzorgwoningen mogelijk. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van projecten voor wonen en zorg. Voorbeelden zijn woonvormen voor dementerenden en begeleid zelfstandig wonen van licht verstandelijk gehandicapten en daarvoor in aanmerking komende GGZ-cliënten.

• Initiatieven waarbij bijvoorbeeld buurten, verenigingen, bedrijven en kerken met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren, worden waar mogelijk door de gemeente ondersteund

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.