Financiën

Het CDA staat vanuit rentmeesterschap voor een dienstbare en betrouwbare provincie met een solide begrotingsbeleid. De afgelopen jaren hebben we gezorgd voor een transparante en degelijke begroting. Dat willen we zo houden. De provinciale begroting biedt nu een gezond meerjarenperspectief. Het CDA wil beleid ontwikkelen waarbij kosten en baten in balans blijven.

Het CDA versterkt de financiële middelen die de belangrijke transities op het gebied van wonen, mobiliteit, landelijk gebied en energietransitie mogelijk maken. Voor de uitvoering van de opgaven in het landelijk gebied investeren we in de uitvoeringsorganisatie en in gebiedscommissies met een eigen budget. Er komen stimuleringsregelingen voor innovatieve duurzame energie en andere initiatieven, waarbij inwoners direct betrokken zijn. De lasten voor de burger zijn, gelet op andere provincies, laag en zullen als het aan het CDA ligt laag blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.