Ondernemerschap

De provincie Utrecht herbergt een groot aantal middelgrote en grote bedrijven. Het CDA wil dat de provincie de relaties met bedrijven en maatschappelijk middenveld versterkt, in lijn met regionale samenwerking, zoals Foodvalley, de regio Amersfoort en Utrecht-west. Zo brengen we onderzoek, onderwijs, overheden en ondernemers samen. We hebben hierbij ook voor de belangrijke rol die het midden- en kleinbedrijf heeft in lokale gemeenschappen en geven deze ondernemers ruimte en zekerheid.

In de provincie Utrecht moet een goede balans zijn tussen wonen, werken en recreëren. In dorpen moet daarom oog zijn voor vitaliteit en leefbaarheid met ruimte voor ondernemerschap en recreatie. In stedelijke gebieden moeten keuzes gemaakt worden in type bedrijven om een sterk vestigingsklimaat te bouwen met clusters van sectoren die aansluiten bij de lokale arbeidsmarkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.