21 april 2017

Communicatie met dorpsraad Loenersloot roept vragen CDA op

Door raadslid Klaas Overbeek is aan het College de volgende vraag gesteld:

De fractie van het CDA hebben signalen bereikt dat de communicatie met de dorpsraad Loenersloot vanuit de gemeentelijke organisatie nog steeds niet goed verloopt. De uitvoering van werken verloopt ‘stroperig’ en zelfs na meerdere rapellen volgt dikwijls geen actie. De dorpsraad heeft hierover contact gezocht, maar een gesprek met de verantwoordelijk wijkwethouder heeft niet geleid tot verbetering. De gemeente heeft hoge ambities op gebied van wijkgericht werken. Over deze signalen maakt de CDA-fractie zich dan ook grote zorgen.

  1. Herkent het college deze signalen?
    a. Zo ja, waarom is hierop niet snel en adequaat gereageerd ? 
    b. Zo nee, hoe draagt u er zorg voor dat u weet wat er leeft in de dorpsraad? 
  2. Welke concrete acties zijn voortgekomen uit het gesprek met de dorpsraad van 22 november 2016?
  3. Hoe is over deze acties gecommuniceerd met de dorpsraad?
  4. Eén van de zaken betreft een gevaarlijke oversteek bij de Rijksstraatweg, hierop is geen aanwijsbare actie ondernomen. Wat is het college voornemens te doen aan deze situatie?

Update augustus 2017: 
De CDA fractie heeft antwoord gekregen op de gestelde vragen. Hieruit blijkt dat ook het college erkent dat voortgang en nazorg op de door de dorpsraad aangedragen punten niet voldoende zijn gemonitord. Er wordt beterschap beloofd. Uit de beantwoording wordt het beeld van de CDA fractie bevestigd, dat het gebiedsgericht werken op dit moment niet de warme aandacht krijgt die het verdiend. Wij blijven dit volgen en zullen waar nodig opnieuw acteren om zaken in een stroomversnelling te brengen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.