13 november 2018

Aandacht voor gevaarlijk fietspad Oostkanaaldijk Loenen - Nigtevecht

De fractie van CDA Stichtse Vecht vraagt aandacht voor het fietspad langs de Oostkanaaldijk tussen Nigtevecht en de Kerklaan (Loenen).

CDA-Raadslid Pim van Rossum wil dat de gemeente de situatie gaat onderzoeken: “Het fietsen op dit fietspad is op dit moment erg gevaarlijk. Door de wortels van de naastgelegen bomen is het asfalt erg slecht. Voor scholieren, werkenden en ouderen die hier met hun fiets of e-bikes met hoge snelheid overheen fietsen, zeker in het donker, is het erg gevaarlijk geworden”.

Volgens het CDA is het probleem van het slechte asfalt al jaren aan de orde. Van Rossum heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder waarin wordt gevraagd naar het geplande onderhoud. De fractie vraagt het college ook om te zoeken naar een oplossing voor de lange termijn.  

CDA Stichtse Vecht heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend: 
1. Is het college bekend met de onveilige situatie op het fietspad langs de Oostkanaaldijk?
2. Wanneer staat er regulier onderhoud aan het fietspad gepland?
3. Is het mogelijk om dit onderhoud eerder te laten uitvoeren. Zo nee, waarom niet?
4. Welke oplossing op de lange termijn kan dit probleem voor eens en altijd oplossen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.