24 november 2019

Amendement CDA aangenomen: er komt een visie op kerkgebouwen

Op initiatief van de CDA-fractie gaat de gemeente volgend jaar werken aan een visie om de beeldbepalende kerkgebouwen in onze dorpen te behouden. Het CDA werkte daarbij samen met de fracties van Streekbelangen, CU/SGP, de PvdA en het Vechtse Verbond. Het amendement is unaniem aangenomen tijdens de begrotingsraad.

In de begroting 2020 is bij het thema cultuur als doelstelling opgenomen om goed te zorgen voor ons cultureel erfgoed. De komende tien jaar raken veel kerkgebouwen hun religieuze functie naar verwachting kwijt. CDA-Fractievoorzitter Klaas Overbeek: "Kerkgebouwen zijn in onze dorpen belangrijke punten in het straatbeeld en vaak van ver te zien in het landschap. De kerken hebben als gebouwen een centrale plek in het dorp als herkenningspunt van de betreffende kern. Voor veel mensen zijn de gebouwen ook een emotioneel onderdeel van het leven, vanwege doop, huwelijken en uitvaarten die er plaatsvinden. Ook mensen die niet naar de kerk gaan, willen de gebouwen vaak koesteren."

Subsidieregeling
Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er een handreiking opgesteld 'Bouwstenen voor een Kerkenvisie' (2019), waarin beschreven staat welke taak de gemeente hierin kan oppakken als initiator en procesbegeleider. Er is een subsidie beschikbaar voor de gemeente van maximaal 75.000 euro en daarvoor wordt inzet vanuit de gemeente gevraagd om met het thema aan de slag te gaan. Door het aangenomen amendement, gaat de subsidie nu aangevraagd worden en wordt het opstellen van de kerkenvisie mogelijk. 

Initiatief gemeente
Kerkbesturen in onze gemeente zijn bezig met toekomstplannen voor de kerkgebouwen. De gemeente Stichtse Vecht is de meest logische partij om het initiatief tot een kerkenvisie te nemen vanwege het brede overzicht over haar grondgebied, ruimtelijk, economisch, cultureel en sociaal. De kerkenvisie is vormvrij. De gemeente kan in overleg met de betrokken partijen bepalen welke vorm het beste past bij  gemeente Stichtse Vecht.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.