13 januari 2020

Bijeenkomst 20 januari: hoe houden we ons platteland vitaal?

Op 20 januari 2019 wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Vitaal Platteland’. De bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in Cultureel Centrum ’t Web in Loenen, Spinnerie 15. Het CDA Stichtse Vecht, organisator van de avond, nodigt alle inwoners, agrariërs en lokale ondernemers uit om na te denken over de toekomst van het platteland in Stichtse Vecht in samenhang met natuur, milieu en recreatie. De avond zal in het teken staan van ondernemen, toerisme, recreatie en agrarische bedrijfsvoering. Aanleiding om de bijeenkomst te organiseren is dat het CDA het thema ‘vitaal platteland’ hoger op de agenda wil hebben staan in de gemeenteraad. De aanwezigen zal daarom tijdens de avond worden gevraagd om mee te denken over waar meer aandacht aan besteed zou moeten worden. Sprekers zijn gedeputeerde Hanke Bruins Slot (CDA), wethouder Maarten van Dijk (PvdA) en een lokale ondernemer. Iedereen is van harte welkom en toegang is gratis.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.