05 juli 2018

Blijvend aandacht voor onderhoud van voormalig gemeentehuis Loenen

Het CDA Stichtse Vecht heeft antwoord gekregen op de gestelde vragen omtrent de verwaarlozing van het voormalig gemeentehuis van Loenen, Beek en Hoff. Naar aanleiding van de vragen is de tuin inmiddels gefatsoeneerd.  

CDA Raadslid Sarah van Lindenberg-Hess blijft de situatie wel kritisch volgen: “Het CDA is blij om te zien dat naar aanleiding van vragen direct actie is ondernomen om de tuin op te knappen. Dat verdient onze complimenten. Het gebeuren verdient volgens ons echter zeker geen schoonheidsprijs.

Wij willen graag in herinnering brengen dat 'hart voor cultureel erfgoed' als belangrijke waarde wordt genoemd door de gemeente Stichtse Vecht. Wij hopen dat hier in de toekomst meer naar gehandeld wordt”.

Wat betreft de verlichting die overdag brandt en de ramen die open staan geeft het college aan dat er de bewoning ondergebracht is bij een beheersstichting. Van Lindenberg-Hess: “Uit de antwoorden komt niet naar voren of er afspraken over de kwaliteit van het beheer zijn gemaakt met de beheersstichting. Daar willen we graag van de wethouder nog meer duidelijkheid over”.

Het CDA wil daarnaast ook opheldering van de wethouder over de unieke waterbank van het voormalig gemeentehuis, waar vroeger de nonnen op zaten langs de Vecht. De fractie kreeg van inwoners een tip om hiernaar aanvullend onderzoek te doen. Van Lindenberg-Hess vertelt: “Deze bijzondere bank is ter voorkoming van vandalisme weggehaald uit de overtuin. De bank staat momenteel op de gemeentewerf in Loenen. We moeten helaas concluderen dat deze in zeer slechte staat verkeerd. De foto’s die wij maakten spreken voor zich. We gaan er vanuit dat ook hier snel actie op wordt ondernomen, om verdere verwaarlozing te voorkomen”.  

Uit de antwoorden op de vragen die het CDA stelde blijkt dat de gemeente eigenaar is van het voormalig gemeentehuis inclusief de overtuin, zolang er geen overdracht heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat de overdracht van het eigendom uiterlijk in het najaar van 2018 plaatsvindt. Tot die tijd is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud.

Uit de antwoorden blijkt ook dat er geen onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen gepland zijn. Wel wordt in overleg met de kopers gekeken welk onderhoud nog moet plaatsvinden. Onderhoud aan onderdelen die meegenomen worden in de verbouwingsplannen wordt niet meer gedaan om verspilling van gemeenschapsgelden te voorkomen, blijkt uit de reactie. Volgens het college hebben er afgelopen zes maanden onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden aan de hemelwaterafvoer. Ook zou de buitenzijde van de gebouwen schoon zijn gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.