05 oktober 2017

CDA krijgt geen steun voor aanpassing theehuis

Een voorstel van het CDA om een aanpassing te maken in de plannen voor buitenplaats Vijverhof in Nieuwersluis heeft geen meerderheid gehaald in de raad.  

In het raadsvoorstel dat werd besproken op 29 september was voorzien in een verschuiving van het toekomstige theehuis naar een plek meer richting het woonhuis van de eigenaren. Voor het CDA was dat echter niet genoeg. Fractievoorzitter Hetty Veneklaas: “Wij hadden ook graag gezien dat het theehuis zou worden verkleind. Niet alleen vanwege (geluids-)overlast voor de omwonenden, maar ook vanwege de uitstraling die het theehuis zal hebben op de omgeving, in het gebied. Hebben we ons wel voldoende gerealiseerd dat het theehuis geen romantisch beeld op gaat leveren in een historisch perspectief?”.  De fractie van het CDA wilde met het amendement om het theehuis en terras te verkleinen een compromis bereiken tussen de wens van de gemeente om meer recreatie toe te staan en de haalbaarheid van de onderneming. En ook tevens gehoor geven aan de zorgen die omwonenden hebben.

In overleg met de onderneemster was het CDA gekomen tot een maximale verkleining van 20%. Dat had het dan wat het CDA betreft ook moeten worden. De vergadering besliste helaas anders: het amendement kreeg geen steun. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.