11 oktober 2017

CDA: ook investeren in andere sportverenigingen bij aanleg sportpark Zuilense Vecht

Het CDA kreeg tijdens de commissievergadering over het nieuwe sportpark Zuilense Vecht veel bijval. Het CDA pleitte in deze vergadering van 10 oktober om een investeringsfonds op te zetten voor andere sportverenigingen met verouderde sportvelden.

CDA Raadslid Siem Scherpenzeel noemde de plannen voor het sportpark “een prachtig project, een aanwinst voor Stichtse Vecht en fantastisch voor alle sporters. Maar we moeten ook kijken naar het gelijkheidsbeginsel. We moeten dus ook de andere sportverenigingen betrekken“.

Volgens het CDA is het nu dan ook de hoogste tijd dat de harmonisatie van het sportbeleid in Stichtse Vecht van de grond komt. Scherpenzeel: “Het is naar de andere verenigingen en hun vrijwilligers niet uit te leggen als alle opbrengsten uit de woningbouw naar het nieuwe sportpark gaan. Wij willen daarom dat de gemeente nadrukkelijk kijkt naar het opzetten van een investeringsfonds voor andere sportclubs”. De meeste andere politieke partijen deelden deze opvatting.

Wethouder Franko Živković-Laurenta kreeg groen licht  om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het plan voor het sportpark. Daarna zal het totale financiële plaatje nog ter nadere beoordeling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op dat moment wordt ook nadrukkelijk gekeken naar een investeringsfonds voor de andere sportverenigingen in Stichtse Vecht, zo heeft Živković het CDA toegezegd. Siem Scherpenzeel gaf aan het slot van het debat in de commissie fysiek domein een compliment aan de vier sportverenigingen. “Geweldig dat zij op ludieke en waardige wijze hun belangen hebben bepleit”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.