12 maart 2019

CDA op herhaling: Reanimatiecursus

Een team van CDA(raads)leden en wethouder Hetty Veneklaas volbrachten op maandag 11 maart een herhalingscursus AED reanimatie. Precies een jaar geleden behaalden de CDA’ers hun reanimatiediploma en nu was het tijd om de kennis van de CDA’ers op te frissen.

Ook dit jaar vraagt het CDA weer aandacht voor het belang van voldoende burgerhulpverleners.

Dankzij inzet van de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht en vele vrijwilligers kan er gemeld worden dat het aantal beschikbare AED’s en het aantal burgerhulpverleners flink is gestegen in 2018. Volgens cijfers van de Stichting steeg het aantal AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn tot 92. Ook het aantal burgerhulpverleners steeg tot 840. Daarmee komt het einddoel in zicht dat overal in Stichtse Vecht binnen 6 minuten een hulpverlener aanwezig kan zijn die kan reanimeren. CDA-Raadslid Pim van Rossum vindt het van groot belang dat er een sluitend netwerk komt in de gemeente: “Hiermee kunnen echt levens worden gered. Zeker in de kleine dorpen in onze gemeente kan de aanrijtijd van ambulances een probleem zijn. Voldoende AED’s en hulpverleners zijn daarom heel belangrijk. We zetten ons als CDA hier dan ook graag voor in”.

Het CDA doet ook een oproep aan inwoners om te overwegen een reanimatiecursus te volgen of om met de wijk een actie op de zetten voor een buurt-AED. Meer informatie is te vinden op: www.hartreanimatiestichtsevecht.info  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.