10 september 2019

CDA pleit voor verbod lachgas bij evenementen

bron foto: NOS
Het CDA Stichtse Vecht wil dat het college lachgas gaat verbieden bij evenementen, naar voorbeeld van andere gemeenten zoals Den Bosch, Rotterdam en Alkmaar. CDA-raadslid Pim van Rossum roept de gemeente in een motie op om het verbod op te nemen in de evenementenvergunning, om zo organisatoren medeverantwoordelijk te maken voor de handhaving. In de motie roept het CDA ook op om te pleiten bij het Rijk voor meer mogelijkheden om de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen.

“Het gebruik van lachgas neemt de laatste jaren toe en er kan tegelijkertijd niet wettelijk tegenop getreden worden. Het heeft een heel onschuldig imago, maar daar moeten we vanaf”, aldus Van Rossum. De CDA’er wijst in zijn motie op het Trimbos instituut dat voorlichting geeft over de gezondheidsrisico’s zoals mogelijke schade aan de ontwikkeling van de hersenen. Van Rossum, zelf docent op een middelbare school, pleit ook voor meer voorlichting aan jongeren op middelbare scholen, MBO’s en in jongerenprogramma’s. “Lachgas wordt steeds populairder onder jongeren, maar ze weten vaak weinig van de risico’s. Naast handhaving is dus ook meer voorlichting noodzakelijk om jongeren en hun ouders op de gevaren te wijzen”. 

De motie van het CDA staat op de agenda van de vergadering Commissie Sociaal Domein op 8 oktober 2019. De motie volgt op eerdere vragen van de PvdA en de PVV aan het college, waarop het college heeft aangegeven bekend te zijn met het probleem, maar optreden tegen het gebruik niet mogelijk is.

“Motie Lachgas is geen lachertje”
De Raad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 3 september 2019.

Constaterende dat:

 • Het gebruik van lachgas de laatste jaren toeneemt;
 • Lachgas legaal is en er niet wettelijk tegen opgetreden kan worden;
 • Op antwoorden van vragen (gesteld op 13-08-2018) van PvdA Stichtse Vecht blijkt dat het college ook lachgasgebruik onwenselijk acht; 
 • Het Trimbos-instituut concludeert dat het recreatief gebruik van lachgas verscheidene gezondheidsrisico’s met zich meebrengt;
 • Het Trimbos-instituut tevens concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas een belangrijke factor is in de populariteit onder jongeren en dat het lachgasgebruik zich vooral concentreert onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de gebruikers is tussen de 15-29 jaar);
 • Lege lachgaspatronen tot vervuiling van de openbare ruimte en derhalve overlast leiden;
 • De gemeente Utrecht op het punt staat om lachgas, op sommige plaatsen, te gaan verbieden.

Overwegende dat: 

 • Het gebruik van lachgas, bijvoorbeeld bij groepsgewijs gebruik, kan leiden tot het verstoren van de openbare orde;
 • Handhaving handvatten aangereikt moet krijgen, om bij hinder voor personen of het verstoren van de openbare orde, in te kunnen grijpen;
 • Gezondheid een belangrijk goed is en de (lokale) overheid een taak heeft in het bewaken daarvan.

Verzoekt het college:

 • Om lachgas te verbieden tijdens evenementen, naar voorbeeld van andere gemeenten zoals Rotterdam, Den Bosch en Alkmaar. Door het verbod op het gebruik van lachgas op te nemen in de evenementenvergunning worden organisatoren van evenementen medeverantwoordelijk voor handhaving;
 • In gesprek te gaan met het Rijk om te pleiten voor meer mogelijkheden om de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen;
 • De risico’s en gevolgen van het recreatief gebruik van lachgas te betrekken bij voorlichting op middelbare scholen, MBO-instellingen en jongerenprogramma’s.

Pim van Rossum
Raadslid CDA Stichtse Vecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.