06 november 2020

CDA stelt vragen over de aanvullende subsidieregeling buitensportvoorzieningen

De fractie van het CDA is van mening dat de gemeente buitensportvoorzieningen in de kernen ook na de harmonisatie overeind moet zien te houden. De fractie vraagt zich naar aanleiding van de zorgen bij de voetbalverenigingen en de aangekondigde aanvullende subsidieregeling een aantal zaken af en heeft hierover vragen gesteld aan het college. 

De fractie van het CDA wil graag weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat de velden voor de harmonisatie voldoende kwaliteit hebben en hoeveel budget daarvoor is. Daarnaast geeft raadslid Sarah van Lindenberg-Hess aan dat de verenigingen zorgen hebben geuit over dreigende faillisementen in de toekomst. Faillissementen van sportverenigingen zijn wat haar betreft onwenselijk. Om die reden wil het CDA weten wat volgens het college de oorzaak is van deze zorgen bij de verenigingen en of het college kan garanderen dat dit in de toekomst niet gebeurt. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.