19 september 2018

CDA thema's prominent in collegewerkprogramma

CDA thema's prominent in collegewerkprogramma

Dinsdagavond 18 september ging de de commissie Bestuur in gesprek over het collegewerkprogramma. Dit is het document waarmee de raad op hoofdlijnen de kaders stelt voor deze raadsperiode. Met elkaar werken raad en college aan een andere bestuursstijl. Het college is wat de CDA-fractie betreft goed gestart door alle fracties te betrekken bij het collegewerkprogramma. Ook alle andere fracties, behalve de PVV, is dat goed bevallen. Het college stelt voor er mee door te gaan en dat vinden we een goed voornemen!

Als we kijken naar de grote lijnen in het collegewerkprogramma en dat leggen naast het CDA verkiezingsprogramma dan zien we dat onze verkiezingsthema’s "hart voor vitaal platteland", "duurzaamheid", "sport" én "cultuur" een duidelijke plaats hebben binnen dit programma.

Op twee specifieke thema’s overweegt de CDA fractie met een amendement het collegewerkprogramma nog scherper te maken, dat betreft het investeringsfonds sport en de plannen voor een vitaal platteland. Donderdag 20 september is het vervolg van de vergadering en dan spreken we inhoudelijk over deze onderwerpen.

Kortom, de CDA fractie is in grote lijnen tevreden over het programma voor de komende jaren, maar houdt het college graag scherp op de afspraken en bij het waarmaken van de ambities.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.