18 januari 2018

Hetty Veneklaas: Nieuws uit de Raad (16-18 jan)

Democratische vernieuwing

Dinsdag 16 februari wordt in een commissievergadering besproken of de raad een innovatiewerkgroep zal instellen om voorstellen te ontwikkelen voor democratische vernieuwing in Stichtse Vecht. Hoe mooi is dat! Natuurlijk is het CDA er voorstander van om inwoners meer, beter, maar vooral op nieuwe manieren te betrekken bij het besturen van onze gemeente! Als Christen Democratische partij wil het CDA Stichtse Vecht zeker participeren in het ontwikkelen van deze democratische vernieuwing. Want wij vinden het belangrijk dat onze inwoners tijdig worden meegenomen in bestuurlijke processen. Wij vinden tevens dat onze burgers meer zeggenschap moeten krijgen over wat er in hun wijk of kern moet gebeuren, bijvoorbeeld door budgetten beschikbaar te stellen en dorpsraden en wijkcomités meer verantwoordelijkheden te geven.

 

Nigtevecht

De motie die Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond heeft ingediend over de aanlegsteiger in Nigtevecht kwam veel te vroeg. We staan pas aan het begin van het besluitvormingsproces en er wordt een voorzichtige peiling gedaan. De locaties voor een nieuwe aanlegsteiger is slechts een voorstel, een kapstok voor de discussie.

Dit als bruggetje naar het volgende: Het CDA Stichtse Vecht is overigens van mening dat er veel te veel moties worden ingediend in de raad! Daarmee schiet men vaak het doel (echt een nieuwe kwestie inbrengen) voorbij. Het middel wordt nu veelal gebruikt om aandacht te vragen voor zaken die op een andere manier vaak gemakkelijk kunnen worden opgelost of bereikt. Dat vindt het CDA Stichtse Vecht niet in het belang van doelmatig besturen.

Internet buitengebied

Deze week vroegen we ook aandacht voor het slagen van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Zie hierover ons nieuwsitem van 16 januari op deze site. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.