11 mei 2019

Meer aandacht voor belangen van mensen met een beperking

Het CDA stelt vragen aan het college over de voorzieningen voor mensen met een beperking. Mede naar aanleiding van de insprekers in de raadsvergadering op 3 april vraagt de fractie zich af hoe de belangen van mensen met een beperking worden meegenomen in het ontwikkelen van beleid. 

CDA-raadslid Sarah Van Lindenberg-Hess vertelt: “Na contact met het Gehandicapten Platform Stichtse Vecht hebben wij begrepen dat de verzamelplaatsen van kliko’s een obstakel kunnen zijn voor mensen met een rolstoel en voor ouderen. Dit is in verschillende kernen het geval.
Wij hebben begrepen dat in 2018 is toegezegd om een schouw te houden in samenwerking met het Gehandicapten Platform. Maar volgens onze informatie heeft deze schouw nog steeds niet plaatsgevonden”.
Het raadslid wil ook aandacht voor het betrekken van de belangen van mensen met een beperking in het beleid dat de gemeente maakt. “We zien dat er goede ideeën komen vanuit het Gehandicapten Platform en zij graag meer betrokken willen worden bij het gemeentebeleid. We willen daarom de gemeente vragen om te kijken of dit niet beter kan”.

Het CDA wil daarnaast graag weten of de parkeerdruk in Stichtse Vecht hoger is geworden als gevolg van een groei van het aantal parkeerplaatsen voor invaliden.

De CDA-fractie stelt de volgende vragen aan het college: 

  1. Hoe wordt het Gehandicapten Platform betrokken bij het opstellen van beleid? (bijvoorbeeld de woonvisie, plannen met betrekking tot gezondheid, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de horecavisie) 

  2. Welke mogelijkheden zijn er om het Gehandicapten Platform nog meer te betrekken en/of de belangen van mensen met een beperking beter te behartigen in de uitvoering van alle beleid dat de Gemeente Stichtse Vecht ontwikkeld? 

  3. In welke kernen zijn de verzamelplaatsen van kliko’s een obstakel voor mensen met een rolstoel en voor ouderen?

  4. Heeft er een schouw plaatsgevonden naar de verzamelplaatsen van kliko’s en zo ja wanneer heeft deze plaatsgevonden? Zo ja, wat is de reden dat het Gehandicapten Platform daar niet bij betrokken is geweest? Zo nee, wat is de reden dat er nog geen schouw heeft plaatsgevonden?

  5. Is de parkeerdruk in Stichtse Vecht toegenomen als gevolg van het verlagen van de kosten voor het aanvragen van een parkeerplaats voor invaliden? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze toegenomen parkeerdruk?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.