15 januari 2019

Opnieuw aandacht voor voormalig gemeentehuis Loenen aan de Vecht

Het CDA Stichtse Vecht stelt opnieuw vragen over het voormalig gemeentehuis Beek en Hoff. Uit een eerdere reactie van het college bleek dat de verwachte datum van overdracht uiterlijk in het najaar van 2018 zou vallen.

CDA Raadslid Sarah van Lindenberg-Hess wil graag weten wat de huidige stand van zaken is omtrent de verkoop het voormalig gemeentehuis.

Sarah van Lindenberg-Hess: “We hebben al eerder vragen gesteld omdat het gemeentehuis zichtbaar aan het verloederen was. We willen daarom ook dat er haast wordt gemaakt met de verkoop omdat niemand bij deze situatie is gebaat. Zolang het gemeentehuis niet is verkocht, is de gemeente maandelijks geld kwijt om het aan te houden en wordt er alleen minimaal onderhoud gepleegd”.

Volgens de CDA’er wil de fractie een vinger aan de pols houden en moet er snel een oplossing komen. 

De vragen: 

  1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het voormalig gemeentehuis, Beek en Hoff?
  2. Uit een eerder antwoord op onze vragen hebben wij begrepen dat de overdracht uiterlijk in het najaar van 2018 zou plaatsvinden. Is Beek en Hoff al overgedragen en zo nee, wanneer is de verwachte datum van overdracht? 
  3. Hoeveel bedragen de maandelijkse kosten voor de Gemeente Stichtse Vecht om het voormalig gemeentehuis aan te houden? 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.