07 november 2017

Programma: "Hart voor Stichtse Vecht"

Hart voor Stichtse Vecht

Krachtige wijk en dorpsraden; die er toe doen. Een fonds vrijwilligersondersteuning. Een jongereninformatiepunt (JIP). Duidelijke aanpak tegen eenzaamheid van ouderen. Nieuwe, duurzame woningen.

Dit is een aantal punten waarmee het CDA de verkiezingen van 21 maart 2018 ingaat. Op 25 oktober werd het nieuwe verkiezingsprogramma “Hart voor Stichtse Vecht” met de leden besproken en vastgesteld. Na het verwerken van enige amendementen kan het nu gepubliceerd worden.  

Het programma bestaat uit acht thema’s die centraal zullen staan: Leefbare Kernen, Vrijwilligers, Jongeren en Ouderen, Sport en Cultuur, Veilig Verkeer, Vitaal Platteland, Bedrijvigheid en Duurzaamheid.

“Eén van onze speerpunten zal zijn dat dorps- en wijkraden meer mogelijkheden moeten krijgen om initiatieven te ontwikkelen”, zegt fractievoorzitter Hetty Veneklaas. Veneklaas adviseerde de programmacommissie en is enthousiast over de rol die deze raden kunnen spelen. “We hebben er de afgelopen jaren al vaak op ingezet dat dorps- en wijkraden echt betrokken moeten worden bij het uitvoeren van beleid. Mét succes”. Met subsidie uit het leefbaarheidsbudget wil het CDA in de nieuwe raadsperiode een proefproject doen waarbij één of meerdere dorpsraden of wijkcommissies meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen.

Aan het einde van de maand zal ook de kandidatenlijst voor het CDA bekend zijn. De campagnevoorbereidingen zijn al eerder van start gegaan.

Via onderstaande link is het programma te downloaden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.