13 december 2018

Verklaring CDA integriteitskwestie wethouder Van Liempdt

Achtergrond bij de extra raadsvergadering
Naar aanleiding van een anonieme integriteitsmelding, heeft burgemeester Van Mastrigt opdracht gegeven aan een extern bureau om een onderzoek te verrichten. De uitkomst hiervan is op donderdag 12 december besproken in een extra raadsvergadering. Het onderzoeksrapport beschrijft de volgende situatie: Een kennis van wethouder Van Liempdt heeft voordeel gehad bij het antikraak huren van de brugwachterswoning door bemoeienis van de wethouder. De wethouder heeft inspanningen verricht om de betrokken inwoner een voorkeurspositie te geven. Dat een wethouder niet mag optreden als individuele belangenbehartiger is helder. De schijn van belangenverstrengeling is daarmee volgens de onderzoeker gewekt. Andere woningzoekenden die via de reguliere procedure in aanmerking wilden komen zijn hierdoor benadeeld. Een wethouder hoort ervoor te zorgen dat er een eerlijke transparante procedure is voor iedereen.

Positie CDA
Individuele belangenbehartiging was een potentiële valkuil voor wethouder Van Liempdt van Lokaal Liberaal. Vanwege zijn grote netwerk en manier van invulling van zijn raadslidmaatschap de afgelopen 20 jaar. De wethouder is daarvoor voor zijn aantreden als wethouder gewaarschuwd bij het in kaart brengen van potentiële integriteitsrisico’s. 

Het handelen van de wethouder in deze kwestie is derhalve fout. De CDA-fractie vindt dit buitengewoon teleurstellend. Zeker ook vanwege de ambities om een nieuwe start te maken, met een nieuwe bestuursstijl, na diverse integriteitskwesties in de vorige raadsperiode.

Als fractie hebben we wethouder Van Liempdt de kans gegeven zich in het openbaar te verantwoorden. De verantwoording van de wethouder was helaas niet overtuigend en gaf ons niet het vertrouwen dat er geen kans op herhaling was. Omdat de wethouder niet zelf op wilde stappen, was het voor ons helaas noodzakelijk om een motie van wantrouwen van de VVD tegen wethouder Van Liempdt te steunen, om de gemeente bestuurbaar te houden.

Wethouder Van Liempdt heeft zijn ontslag vervolgens aangeboden.

Namens de fractie van het CDA Stichtse Vecht,
Klaas Overbeek
fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.