26 april 2018

Wethouder Hetty Veneklaas geïnstalleerd

 In de raadsvergadering van 26 april werd het nieuwe College van Stichtse Vecht geïnstalleerd. Tijdens het voorstellingsrondje dat vooraf ging aan de verkiezing stelde ook Hetty Veneklaas zich voor. Een aantal punten uit haar toespraak.....

Wat ik persoonlijk mooi vind aan het coalitieakkoord, is één woord uit de titel, nl. het woord OPLOSSINGEN. Ik ben er klaar voor om samen met de andere collegeleden, maar vooral met u, als inwoner / maatschappelijke organisaties / ondernemers/ en gezamenlijke politieke partijen te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Door gebruik te maken van nieuwe ideeën, vooruitdenken, nieuwe vormen van democratie en door over grenzen heen te kijken. 

In "verbinden", "stabiliteit" en "het bewaren van de rust" zit mijn kracht. En daarmee hoop ik te kunnen bijdragen aan het stevige en betrouwbare bestuur dat we willen zijn en dat Stichtse Vecht verdient.

 

Voor mij zijn belangrijke punten uit het coalitieakkoord: 

  • Komen tot een integrale visie op maatschappelijke thema's (als eenzaamheid en armoede);
  • Rentmeesterschap (duurzaamheid en cultuurhistorie);
  • Het streven naar een integraal jongeren beleid;
  • Het verduurzamen van woningen en maatschappelijk vastgoed;
  • De versnelde integratie van statushouders (taal en werk);
  • De verbinding van sport met het sociaal domein;
  • Meer invloed en verantwoordelijkheden voor wijk- en dorpsraden die dat wensen;
  • Veel aandacht voor het leefklimaat;
  • Zorg voor een vitaal platteland;
  • Kleinschalige kwaliteitstoerisme. 

 

Onderstaande foto: het nieuwe College wordt door burgemeester Witteman gefeliciteerd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.