Hans vd Boogaard

Commissielid

Mijn naam is Hans van den Boogaard en ik ben  met mijn gezin al weer veertig jaar geleden in Maarssenbroek komen wonen.

Ik heb dertig jaar bij de provincie gewerkt en was daarna vanaf 1999 tot aan de gemeentelijke herindeling met De Ronde Venen  gemeentesecretaris/algemeen directeur van Abcoude.

Kort nadat ik afscheid nam in Abcoude werd ik door het CDA gepolst of ik met mijn  politiek-bestuurlijke ervaring de fractie van het CDA in Stichtse Vecht zou willen gaan adviseren en ondersteunen.

Alhoewel ik al behoorlijk druk was met vrijwilligerswerk trok deze nieuwe uitdaging me wel en werd ik in de afgelopen vier jaar adviseur van de fractie en raadscommissielid bestuur en financiën. Het was een grillige maar bovenal een boeiende periode.

Toen bestuur en fractie mij vroegen om nog een periode als adviseur en raadscommissielid door te gaan heb ik “ja “gezegd omdat het CDA een drietal jonge en bevlogen raadsleden heeft die erg talentvol zijn maar –volgens hun eigen zeggen- best nog wat extra politiek-bestuurlijke advisering en ondersteuning kunnen gebruiken. Dat ga ik graag doen en zal tevens de raadscommissies bestuur en financiën en sociaal domein –indien nodig- voor mijn rekening nemen.

 In het afgelopen jaar zijn bestuur en fractie een hecht en sterk team geworden en ligt ons “hart” in veel opzichten bij de inwoners van Stichtse Vecht . Dit motiveert mij enorm.

Kortom: ik heb erg veel zin om met Klaas Overbeek, Sarah van Lindenberg, Pim van Rossum en mede-commissielid Astrid Verweij verder te bouwen aan goede en aansprekende voorzieningen voor onze inwoners. Het feit dat het CDA weer coalitiepartij is met een wethouder op het sociaal domein is voor mij een extra stimulans.

Mocht U contact met mij willen, ik ben bereikbaar via mail of telefoon
Boogaard46@gmail.com 
Mobiel (06) 54784336

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.