20 september 2019

Begroting 2020: 4,6 miljoen ‘over’ en CDA Utrecht kritisch op bezuinigingsmaatregelen

Vandaag presenteerde het college de programmabegroting voor 2020. Opvallend is dat de grote bezuiniging die begin dit jaar bij de voorjaarsnota werd aangekondigd voor een deel niet doorgaat. Door een fout in de gemeentelijke administratie is er opeens 4,6 miljoen ‘over’.

‘We zijn blij dat het tekort op de begroting minder groot is dan we dachten. Toch willen we de onderste steen boven: We moeten wel op de gemeentelijke begroting kunnen vertrouwen.’ – Sander van Waveren, CDA Utrecht

Ondanks deze meevaller blijft een deel van het gat in de begroting ongedekt. Het college (GroenLinks, D66 en ChristenUnie) heeft voorstellen gedaan om te bezuinigen. Zo kiest het college er bijvoorbeeld voor om te bezuinigen op het initiatievenfonds, het fonds waaruit ideeën van burgers, zoals verkeersdrempels of speeltuintjes, worden betaald. Het CDA is tegen deze bezuiniging, omdat de partij het juist belangrijk vindt dat de overheid goede initiatieven vanuit de samenleving ondersteunt.

Verder worden verschillende projecten rond de energietransitie, de overgang naar schone energie, en rondom circulair bouwen vertraagd of stopgezet. CDA-raadslid Jantine Zwinkels is kritisch op deze bezuinigingsmaatregel.

‘Dit college roept steeds ambitieus te zijn op basis van klimaat en duurzaamheid, maar concrete doelen en resultaten blijven steeds achterwege.’- Jantine Zwinkels, CDA Utrecht

Ook wordt een deel van het begrotingstekort rechtstreeks bij de Utrechtse inwoners gelegd. Zo verhoogt het college bijvoorbeeld de kosten voor huwelijkssluiting in Utrecht met 15%. Ook wordt de regeling voor het verwijderen van graffiti gestopt: eerder nam de gemeente woonhuizen mee bij het verwijderen van graffiti, maar burgers moeten hier nu zelf voor gaan betalen.

De komende periode gaat de raad aan de slag met de programmabegroting, totdat deze in december vastgesteld zal worden. Verschillende andere partijen spreken zich ook uit tegen bezuinigingen en kostenverhogingen voor burgers. Het CDA wil samen met andere partijen optrekken om een verschil te maken in de bezuinigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.