14 november 2019

CDA komt met een nieuw verhaal voor Utrecht

Utrecht is toe aan een nieuwe agenda. Een nieuw verhaal.De huidige begroting en het collegebeleid geven geen richting voor de stad. Daarom hebben wij een nieuw plan, met 10 voorstellen om de begroting – en daarmee onze stad – te verbeteren.

Lees ons voorstel hier: Betere begroting CDA 2019

Het verhaal van Utrecht moet een verhaal zijn van de samenleving, gedragen door onze inwoners en ondernemers. In al hun samenwerkingsverbanden, verenigingen, clubs en stichtingen zit de gezamenlijke kracht van onze stad. Die moeten we zoveel mogelijk ondersteunen en aanmoedigen.

Een verhaal ook dat aansluit bij grote trends en opgaven voor onze stad, met uitvoerbare oplossingen in de volkshuisvesting, in de (ouderen)zorg en op het gebied van veiligheid. Dat betekent dat we minder energie en geld moeten investeren in die zaken waar niemand in onze gemeente op zit te wachten. Dan komen we tot een gemeente die begrijpelijk en herkenbaar is voor onze inwoners. Een gemeente die de menselijke maat zoekt in alle buurten en wijken.

Het CDA zet zich in voor zulk beleid. Bij de begroting voor 2020 laten we concreet zien welke stappen we daarvoor snel kunnen zetten om daar invulling aan te geven. Dat doen we met deze tien voorstellen, die direct uitgevoerd kunnen worden en samen een financieel sluitend pakket vormen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.