16 mei 2019

CDA Utrecht: "Voorjaarsnota maakt ambities niet waar"

CDA Utrecht is kritisch over de voorjaarsnota van 2019. Vandaag presenteerde het college (GroenLinks, D66, CU) deze jaarlijkse begroting. De fractie van het CDA is in het bijzonder teleurgesteld in het feit dat er te weinig maatregelen worden getroffen voor de woningopgave en dat er te weinig wordt geïnvesteerd in maatschappelijke verbinding, verenigingsleven en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

Woningopgave

Het CDA vindt het teleurstellend dat het college maar weinig investeert in middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Er komt door de erfpachtconversie meer geld beschikbaar op de gemeentelijke begroting. Dit zou volgens de fractie geïnvesteerd moeten worden in het vergroten van het aanbod van middeldure huur.

Sander van Waveren (CDA): ‘’Utrecht groeit snel en staat hierdoor voor een grote woningopgave. Het college laat na om te kiezen voor het vergroten van het aanbod van middeldure huur en goedkope koop, terwijl daar juist veel behoefte aan is.’’

Samenleving

CDA Utrecht is blij dat er budget vrijkomt voor het uitvoeren van de maatschappelijke stage. Op deze manier worden jongeren geactiveerd om hun steentje bij te dragen aan de samenleving. De fractie mist tegelijkertijd echter wel verdere investeringen in de samenleving. Zij stelt dat het college wederom te weinig aandacht heeft voor maatschappelijke verbinding, (sport)verenigingen en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

Van Waveren: ‘’Weer kiest het college ervoor om een half miljoen per jaar te investeren in de prostitutiezone van het Nieuwe Zandpad, terwijl dat helemaal niet in het belang van Overvecht is. We moeten eens gaan investeren in dingen die Overvecht écht nodig heeft, zoals: veiligheid, leefbaarheid en een sterke samenleving.’’

Bezuiniging

Opvallend in de voorjaarsnota is dat het college flink moet bezuinigen, terwijl vorig jaar de belastingen nog verhoogd werden. Het college komt door te bezuinigen terug op eerdere begrotingen van het coalitieakkoord.

Van Waveren: ‘’Met de plannen van het coalitieakkoord leefde het college op te grote voet. Nu moeten ze daar op terugkomen en de broekriem aanhalen.’’

Gelukkig wel geld voor groen

Het CDA is blij dat het college bij gaat dragen aan het onderhoud van Landgoed Haarzuilens en het Gagelbos. Zo blijven deze groengebieden behouden voor de inwoners van de stad.

De komende weken zal de voorjaarsnota behandeld worden in de commissies en de gemeenteraad. Het CDA gaat zich in deze vergaderingen inzetten om tot concrete verbeteringen van de begroting te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.