03 mei 2019

Doorpakken tegen lachgasoverlast

Lachgas zorgt al jaren voor overlast en gezondheidszorgen. In de gemeenteraad heeft het CDA al vaker gevraagd om actie hiertegen, maar helaas heeft het college daar nog weinig mee gedaan. Inmiddels zien we dat steeds meer gemeenten slimme manieren vinden om de overlast wél aan te pakken. Reden voor het CDA om nu concrete voorstellen te doen om de overlast te bestrijden.

CDA-raadsleden Jantine Zwinkels en Sander van Waveren zien dat lachgasampullen de openbare ruimte vervuilen en dat het leidt tot gevaarlijk rijgedrag. Bovendien hebben verschillende onderzoekscentra gewaarschuwd voor risico’s van lachgas, bijvoorbeeld het Trimbosinstituut, dat verslavingszorg biedt (zie factsheet).

Het CDA wil daarom dat Utrecht andere gemeenten volgt en een verbod op het gebruik in de openbare ruimte opneemt in de APV, zodat handhaving ook mogelijk wordt. Daarnaast kan in evenementenvergunningen een verbod worden opgenomen, zodat het niet als partydrug verkocht kan worden. Voor een structurele aanpak wil het CDA dat Utrecht het voortouw neemt richting de Rijksoverheid, want ook daar is actie nodig. Bijvoorbeeld door statiegeld op de lachgasampullen in te voeren zal er veel minder in de openbare ruimte blijven slingeren.

De vragen van de CDA-fractie zijn ingediend en komen hier op de site van de gemeente. De raadscommissie spreekt op 21 mei over aanpassing van de APV, daar zal het CDA dit voorstel ook inbrengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.