10 november 2019

Nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark

Het gesprek over de toekomst van atletiekbaan Amaliapark mag niet onder druk van een bezuinigingsopdracht plaats vinden, dat vinden CDA, PvdA, Groenlinks, D66 en Christenunie in de Utrechtse gemeenteraad.

Het college van B&W stelt een structurele bezuiniging voor van €65.000, waardoor de toplaag van de atletiekbaan niet vervangen kan worden. Daarvoor in de plaats zou een Urban Sportspark komen. Die toplaag op de baan zorgt juist dat de verenigingen en al hun sporters daar goed op kunnen trainen.

De fracties vinden het goed dat er gewerkt wordt aan een betere benutting van het sportpark, maar dat de bezuiniging op de baan een goed plan juist in de weg zit. De partijen stellen voor de bezuiniging, die vanaf 2021 zou plaatsvinden, niet door te voeren en de atletiekbaan wel van een nieuwe toplaag te voorzien.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren:

“Met deze oplossing bieden we perspectief voor de toekomst. De gesprekken kunnen doorgaan, maar de bezuinigingsopdracht die daar boven hangt is hiermee weggenomen. Dat we dat nu kunnen vastleggen is winst.”

Daarnaast roepen de partijen het college op om in gesprek met de sportverenigingen, Sport Utrecht en omwonenden te kijken naar manieren om de benutting van het terrein en de toegankelijkheid te verhogen. Een slimme en veilige combinatie van atletiek met andere en nieuwe vormen van sport is daarbij goed mogelijk.

Het CDA dient daartoe donderdag 14 november, tijdens de begrotingsbehandeling, een voorstel in, dat gesteund wordt door PvdA en door Groenlinks, D66 en Christenunie. Het voorstel zorgt ervoor dat de bezuiniging van €65.000,- per jaar niet nodig is.

De plannen voor de herinrichting deden flink wat stof opwaaien bij de gebruikers en andere sportliefhebbers in de omgeving. De petitie om de atletiekbaan in het Amaliapark te behouden werd ruim 3.000 keer ondertekend. Wat CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie betreft wordt er met hun voorstel een streep gezet onder de discussie van de afgelopen weken. Het is nu zaak de handen weer ineen te slaan en samen te werken aan een succesvolle sportvoorziening in Leidsche Rijn.

De bezuiniging kan geschrapt worden omdat er meer efficiëntie in het gemeentelijke verzekeringsbeleid te brengen is. Uit onderzoek dat de CDA-fractie deed blijkt namelijk dat hier besparingen mogelijk zijn. De partijen zijn ervan overtuigd dat de gemeente bepaalde risico’s best zelf kan dragen, zodat een aantal verzekeringen kan worden opgezegd. De partijen verwachten dat de financiële ruimte die hierdoor ontstaat, voldoende is om de bezuiniging op het Amaliapark terug te draaien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.