13 augustus 2020

Pak lerarentekort aan: vergoed reiskosten

De afgelopen week kreeg het CDA opnieuw van verschillende scholen signalen dat zij problemen ondervinden door hoge reiskosten. Dit is al langere tijd een probleem in Utrecht. Scholen geven aan dat zijzelf en/of hun personeel veel geld kwijt zijn aan parkeervergunningen en reiskosten. Ook vertellen de scholen dat ze soms vaste leerkrachten verliezen, omdat zij de reiskosten niet meer kunnen betalen. Bovendien is het vanwege hoge reiskosten en parkeerkosten erg moeilijk om nieuwe leerkrachten aan te trekken. Vandaag verscheen een artikel in De Telegraaf over deze problematiek. (Zie onderaan dit bericht.)

Sander van Waveren (CDA): ‘We kunnen in Utrecht geen leraar meer missen, want we hebben te maken met een groot lerarentekort. We moeten daarom scholen serieus nemen als zij zeggen dat ze behoefte hebben aan tegemoetkoming in de reis- en parkeerkosten.’

Het CDA heeft de afgelopen jaren met verschillende andere partijen meerdere keren aandacht gevraagd voor deze problematiek en de wethouder opgeroepen om gratis parkeervergunningen te verlenen aan scholen. Helaas blijken de wethouder en de meerderheid van de raad keer op keer niet bereid om dit te doen.

Motie CDA niet aangenomen

Vandaag vergaderde de gemeenteraad over de Utrechtse Onderwijsagenda. Dat is een plan over het onderwijs in Utrecht dat verschillende scholen en de gemeente samen hebben opgesteld. In dit plan is het volgende fragment opgenomen:

“We onderzoeken de mogelijkheden om het woon-werkverkeer met openbaar vervoer of (elektrische) fiets aantrekkelijker te maken, zodat het ook voor leraren die niet in Utrecht wonen aantrekkelijk is om naar Utrecht te reizen.”

Na vragen van het CDA over dit citaat bleek echter dat de wethouder hier geen concrete maatregelen aan wil verbinden. Vandaag diende CDA Utrecht daarom een motie in, waarmee het college werd opgeroepen om voor de start van volgend schooljaar, in samenwerking met de schoolbesturen, concrete maatregelen te nemen die leraren en scholen tegemoet komen op het gebied van mobiliteit voor de leraren. (Klik hier om de motie te lezen) Helaas bleken de wethouder en de coalitiepartijen (GroenLinks, D66, ChristenUnie) weer niet bereid om de Utrechtse scholen op dit gebied te ondersteunen.

Van Waveren: “Zelfs als dit college geen gratis parkeervergunningen wil geven, dan op zijn minst extra vergoedingen voor reiskosten zoals dat in Amsterdam ook gebeurt”

Het CDA zal aandacht blijven vragen voor deze problematiek. We blijven daarom ook graag met scholen, leraren en ouders in gesprek. Wilt u uw verhaal over het lerarentekort in Utrecht met ons delen? Dan kunt u contact met ons opnemen via cda@raad.utrecht.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.