12 augustus 2020

Slotdebat Kaderbrief

Normaal gesproken staat de laatste raad voor het zomerreces in het teken van de Voorjaarsnota, maar ook dit gaat in coronatijd anders. Omdat de maatregelen tegen het coronavirus een grote impact hebben op de stad, heeft het college in plaats van de Voorjaarsnota een Kaderbrief geschreven. Hierin geeft het college richting aan de begroting en investeringen voor de komende tijd. Gisteren vergaderde de raad hierover.

De basis op orde

CDA Utrecht ziet dat er veel werk verzet wordt door het college, maar ook dat het gemeentebestuur vast lijkt te lopen in de zelfgecreëerde werkdruk. Dat blijkt uit een vage kaderbrief die op veel punten slecht onderbouwd is. Het college is volgens het CDA te veel bezig met het maken van nieuwe plannen en te weinig met het uitvoeren van de bestaande plannen. De fractie vindt daarom dat het bestuur eerst de basis op orde moet brengen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden die vervolgens daadkrachtig uitgevoerd worden. Daarom steunde de fractie verschillende moties die daartoe opriepen.

Van Waveren (CDA): ‘Het college moet meer in de stad investeren en minder in plannenmakerij. Steeds weer zien wij te veel overhead en te weinig uitvoering.’

Samen verantwoordelijk

Het CDA presenteerde tijdens het debat ook verschillende eigen plannen. Zo stelde de fractie voor om de vrijwilligers en mantelzorgers die door corona het vrijwilligersdiner mislopen te verrassen met tegoedbonnen van lokale ondernemers. Een mooi gebaar als waardering voor wie zich inzet voor de Utrechtse samenleving én een snelle investering in een economische sector die het hardst getroffen is! Deze motie werd gelukkig breed gesteund door andere partijen en zal nu uitgevoerd worden.

Met een andere motie bereikte het CDA meer ruimte voor goede ideeën vanuit de Utrechtse samenleving over het hergebruik van de stenen die bij de restauratie van de Domtoren vrijkomen. Door dit initiatief van het CDA kunnen Utrechtse inwoners, kunstenaar en ondernemers zelf creatieve plannen bedenken om de oude stenen van de Dom her te gebruiken.

Stad op mensenmaat

Met verschillende andere moties wilde het CDA concrete verbeteringen in de stad bewerkstelligen. Zo betoogde de partij dat er standaard watertappunten bij sportveldjes zouden moeten komen en dat er meer zwemwater in Utrecht moet komen. De moties over deze onderwerpen werden helaas niet aangenomen.

Een motie gericht op het bereiken van meer middeldure huurwoningen in kleine projecten van corporaties werd met een krappe meerderheid aangenomen.

Zwinkels (CDA): ‘We moeten samen werken aan een stad waar mensen zich thuis voelen in een betaalbare woning. Voldoende middeldure huur- en koopwoningen zijn daarvoor onmisbaar. Dat maakt voor ons een stad op mensenmaat.’

Twee andere moties van het CDA werden ook aangenomen. Eén riep op om voor voetbalvereniging EDO te zorgen voor voldoende velden, nu zij in de knel dreigen te komen door de komst van FC Utrecht naar sportpark Overvecht Noord. De wethouder moet nu in de zomer aan de slag om aan een passende oplossing te werken met de verenigingen.

Ook een voorstel van het CDA om meer handhavers in te zetten op verkeersveiligheid werd aangenomen. Door de vertraging van het Zandpad valt er in 2021 geld vrij, dat daarvoor ingezet kan worden. De gemeente heeft daarmee nu ook extra handhavers beschikbaar om uitvoering te geven aan landelijke proef met extra bevoegdheden, die op voorstel van het CDA vanaf dit  najaar wordt uitgevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.