18 juli 2019

Utrecht dankzij CDA voorop in strijd tegen lachgas

Utrecht is de eerste grote stad van Nederland die maatregelen gaat treffen tegen lachgasoverlast in de openbare ruimte. Op voorstel van het CDA nam de Utrechtse gemeenteraad in de APV een bepaling op die het mogelijk maakt om gebieden aan te wijzen waarbinnen het verboden is om lachgas te gebruiken of bij zich te hebben.

Overlast

CDA Utrecht ziet sinds enkele jaren de overlast rondom lachgas toenemen. De fractie krijgt steeds meer geluiden te horen over overlast, vervuiling en verrommeling van de stad. Lachgas zorgt bovendien niet alleen voor vervuiling van de openbare ruimte, maar ook voor gevaar in het verkeer.

Sander van Waveren (Fractievoorzitter CDA Utrecht): ‘’De landelijke overheid en het Utrechtse college doen te weinig om de overlast aan te pakken. Het college zegt: ‘We maken plekken met veel lachgasampullen wel wat vaker schoon,’ maar die aanpak is natuurlijk niet afdoende.’’

Lachgasverbod

Het aangenomen voorstel maakt het mogelijk dat het college gebieden aanwijst waarbinnen het verboden is om lachgas te gebruiken of bij zich te hebben. Het lachgasverbod heeft dus een vergelijkbare werking als het alcoholverbod. De gemeenteraad nam ook een motie aan dat de burgemeester voor 1 oktober gebieden moet onderzoeken die geschikt zijn voor het lachgasverbod.

Van Waveren: ‘Ik ben blij dat we in Utrecht nu maatregelen kunnen treffen tegen lachgas. Met deze bepaling heeft het college goede instrumenten gekregen om echt op te treden. Nu is het tijd dat er op landelijk niveau ook doorgepakt wordt.’

Ook in de landelijke politiek zet het CDA zich in voor maatregelen tegen lachgasoverlast. Tweede Kamerlid Anne Kuik riep onlangs de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om een verbod op recreatief gebruik van lachgas te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.