08 januari 2024

Vacature: Voorzitter CDA Utrecht

CDA Utrecht is op zoek naar een dynamische en inspirerende voorzitter die de leiding neemt in het versterken van onze bloeiende CDA-afdeling. CDA Utrecht heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 tegen de landelijke lijn een groei weten te realiseren van 2 naar 3 zetels in de Utrechtse gemeenteraad. Als voorzitter ben je het gezicht van CDA Utrecht en de spil van deze afdeling en draag je de verantwoordelijkheid om het CDA-gedachtegoed levendig te houden en te verspreiden.

 

De ideale kandidaat:

 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

 • Weet anderen, zowel binnen het bestuur als daarbuiten, te enthousiasmeren en te inspireren;

 • Heeft een passie voor het opbouwen en onderhouden van een sterke CDA-afdeling;

 • Toont interesse in de dynamiek van gemeentelijke politiek;

 • Is initiatiefrijk, open voor nieuwe ideeën en is in staat om in het openbaar het woord te voeren;

 • Heeft continue aandacht voor partijvernieuwing;

 • Ondersteunt de politieke koers van de Utrechtse fractie;

 • Is in staat om functioneringsgesprekken met raads- en bestuursleden te voeren;

 

Specifieke taken omvatten:

 • Leidt de bestuursvergaderingen (ca. 5 x per jaar) en de algemene ledenvergadering (minimaal 2 x per jaar). In overleg met de secretaris zorgt de voorzitter voor de voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda, acties en besluiten;

 • Is in ieder geval om de week en bij voorkeur wekelijks aanwezig bij de Utrechtse fractie (20:00 - 22:00) op maandag;

 • Zorgen voor een inclusieve gespreksomgeving waarin alle leden de kans krijgen om hun mening te uiten;

 • Het helder samenvatten van besluiten en controleren of deze duidelijk zijn voor alle aanwezigen.

 

Organisatorische taken:

 • Het opstellen van vergaderagenda's in samenwerking met de secretaris;

 • Actief monitoren van te bespreken onderwerpen en het inbrengen van nieuwe ontwikkelingen;

 • Eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van genomen besluiten.

 

Functioneringsgesprekken:

 • Voeren van regelmatige functioneringsgesprekken met fractieleden en bestuursleden;

 • Actieve betrokkenheid bij fractie- en raadsvergaderingen om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de leden.

 

Hoe te reageren:

Indien deze vacature je aanspreekt, stuur dan een e-mail naar Toon Zegers via [email protected]. Gebruik als onderwerp 'Vacature Voorzitter Bestuur CDA Utrecht'. Wij zien je reactie graag tegemoet en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.