10 november 2015

Vluchtelingen: draagvlak en taal centraal

Vluchtelingen moeten zo snel mogelijk de kans krijgen om de Nederlandse taal te leren. De gemeente moet, naast inzetten op huisvesting, ook taallessen mogelijk maken voor vluchtelingen in de opvanglocaties. Het CDA vroeg hiervoor aandacht tijdens een commissievergadering van 10 november jl.  Ook heeft het CDA gepleit voor het goed betrekken van bewoners, om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen te behouden.

Draagvlak behouden

Het CDA ziet het als een morele plicht om vluchtelingen een veilige schuilplaats te bieden.

Raadslid Bert-Jan Brussaard: “Wij hebben veel respect voor de waardige manier waarop Utrecht vluchtelingen ontvangen heeft en de vele vrijwilligers die zich in onze stad inzetten voor deze mensen, variërend van het brengen van kleding tot het koken van maaltijden.”

Om het draagvlak voor de opvang van asielzoekers te behouden is het van belang dat zowel de gemeenteraad als bewoners van de stad goed betrokken worden bij de nieuwe zoektocht naar locaties voor opvang van asielzoekers. Een gemeente die haar burgers en de raad overvalt en zorgen niet serieus neemt, loopt namelijk de kans het draagvlak te verliezen.

Taal voorop

Om een goede integratie in de toekomst mogelijk maken moeten vluchtelingen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met het leren van de Nederlandse taal. Het CDA is van mening dat taal de basis is voor integratie en heeft daarom de wethouder gevraagd in gesprek te gaan met partijen die taalcursussen, onderwijs- en integratietrajecten aanbieden. Daarnaast heeft het CDA het college gevraagd in VNG-verband te pleiten voor het verhogen van het budget vanuit het Rijk.

Noodopvang boven crisisopvang

Het CDA heeft voorkeur voor noodopvang boven crisisopvang. Noodopvang is een georganiseerde opvang, zoals in het Beatrixgebouw, waarbij de gemeente meer regie heeft over het moment, de locatie en de duur van de opvang. Zo kan worden voorkomen dat vluchtelingen ‘heen en weer worden gesleept’ en is het mogelijk om meer tijd te nemen om de passendheid van locaties te onderzoeken en het gesprek met de buurt aan te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.