Economie en werk

De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 voor veel ondernemers grote gevolgen gehad. Met name winkeliers, de horeca, de cultuursector en de evenementensector hebben geleden onder de coronamaatregelen. Deze ondernemers zijn onmisbaar voor een leefbare stad. Ondanks de overheidssteun hebben velen van hen tijd – en ruimte – nodig om hiervan te herstellen. Maatschappelijke vernieuwingen, waarvan zij vaak de motor zijn, kwamen tot stilstand. Om hen te beschermen en de arbeidsmarktparticipatie in stand te houden, wil het CDA Utrecht zich inzetten voor een herstelplan in de komende vier jaar. De gemeente zou ook moeten werken met een solidariteitsfonds, waarbij ondernemers elkaar kunnen ondersteunen in lastige tijden. Utrecht heeft al met al een gezond en toekomstbestendig vestigingsklimaat vanuit de gemeente nodig.

De lokale (deel)economie

Het CDA is van mening dat de lokale economie niet vergeten mag worden. Winkeliers, horecaondernemers en andere bedrijven spelen een belangrijke rol in de stad. Er zijn grote economische verschillen tussen wijken en buurten, en iedere wijk heeft zo zijn eigen uitdaging. De binnenstad zoekt een balans tussen levendigheid en leefbaarheid en ook andere wijken vragen om investeringen in winkelgebieden. Hoewel het economisch meezit, is er bijvoorbeeld nog steeds leegstand. We zien gelukkig meerdere ondernemersverenigingen samen investeren in collectieve acties, zoals (feest)verlichting, deelname aan de “Eerlijk Winkelen-route” en het schoonhouden van de straat. Zo draagt de economie dus ook bij aan een fijne leefomgeving!

In een deeleconomie wordt uitgegaan van het delen van diensten in plaats van het in bezit hebben van goederen. Voorbeelden zijn het delen van auto’s en appartementen. Het CDA Utrecht wil deze deeleconomie stimuleren. Dit kan helpen bij de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast biedt dit kansen voor start-ups en kan dit de gemeenschapszin bevorderen. Tegelijkertijd blijft het CDA Utrecht ook waken voor mogelijke nadelen van een deeleconomie, zoals oneerlijke concurrentie. 

Ondernemerschap stimuleren

Het is soms best een klus voor startende ondernemers en kleinschalige, innovatieve initiatiefnemers om tot een succesvol bedrijf te komen. Zij kunnen dan wel een steuntje in de rug gebruiken, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame producten en innovaties. Hier ligt ook een rol voor de gemeente als “eerste klant” en vliegwiel voor die onderneming. Het CDA vindt daarom dat de gemeente op een maatschappelijk-verantwoorde, circulaire, duurzame wijze moet inkopen.

Iedereen doet mee

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in Utrecht. Mensen met een uitkering leveren wat ons betreft een tegenprestatie die aansluit bij hun arbeidsmarktverleden, capaciteiten, en persoonlijke situatie. Wij denken dat dit beter is voor henzelf en voor de samenleving. Ook mensen in de bijstand worden ondersteund om aan het werk te komen. De gemeente moet hierbij helpen met begeleiding, maar dat vraagt ook een tegenprestatie van mensen die bijstand krijgen. Voor mensen die veel tijd aan vrijwilligerswerk besteden kan dat vrijwilligerswerk een tegenprestatie zijn. Solliciteren is de verantwoordelijkheid van iedere werkzoekende zelf en is in alle gevallen verplicht.

Tijdelijke uitbreiding terrassen

In de coronaperiode heeft de gemeente een aantal terrasuitbreidingen onder strikte voorwaarden toegestaan. Dit was op dat moment een belangrijke maatregel om ondernemers tegemoet gekomen in een moeilijke periode. Op langere termijn moet er een goede blans zijn tussen leefbaarheid van de binnenstad voor bewoners en een levendige horeca. We stellen daarom liever een maximum aan het aantal horecazaken, zodat er duidelijkheid ontstaat en de levendigheid en leefbaarheid in balans blijft, in de binnenstad maar ook in andere buurten (waar soms juist nog wel behoefte is aan wat extra horeca).

Kleine horeca-ondernemers hebben overigens aangegeven niet geholpen te zijn met de tijdelijke uitbreiding van terrassen. Bijvoorbeeld omdat zij daar niet de ruimte voor hebben, maar hun grotere concurrenten wel. Dat lijkt ons niet rechtvaardig. We zien liever dat de gemeente horecaondernemers financieel ondersteunt om weer te kunnen ondernemen na de Coronapandemie. Daarom heeft het CDA een initiatief genomen om meer coronageld beschikbaar te stellen voor ondernemers. Daarnaast steunen we ondernemers bijvoorbeeld als ze tegen (praktische) problemen aanlopen die de gemeente voor ze kan oplossen zonder al te veel bureaucratie.

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

  1. De gemeente kan een belangrijke rol spelen om ondernemerschap te stimuleren
  2. Een uitkering moet niet vrijblijvend zijn. Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren die aansluit bij hun arbeidsmarktverleden, capaciteiten en persoonlijke situatie.
  3. Mensen in de bijstand worden ondersteund om aan het werk te komen, zowel met hulp- als met drukmiddelen. De gemeente biedt daarom begeleiding, maar vraagt ook een tegenprestatie van mensen die bijstand krijgen. Voor mensen die veel tijd aan vrijwilligerswerk besteden kan dat vrijwilligerswerk de tegenprestatie zijn. Solliciteren is de verantwoordelijkheid van iedere werkzoekende zelf en is in alle gevallen verplicht.
  4. De gemeente moet initiatieven stimuleren die uitgaan van een deeleconomie.

Wat heeft het CDA al bereikt?

  • Door amendement CDA extra investeringen in winkelgebieden en terugdraaien van verhoging van tarieven voor marktkooplui. Lees hier meer!
  • De blauwe zone bij woonboulevard op Kanaleneiland. Lees hier meer!
  • Meer kans op gemeentelijke opdrachten voor kleine ondernemers door amendement CDA. Lees hier meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.