Integratie en asiel

Utrecht is een grote stad waar mensen van allerlei achtergronden samen wonen. Wij vinden het zorgelijk dat in Utrecht steeds meer mensen langs elkaar heen in plaats van met elkaar samen leven. Het CDA wil dat de sociale cohesie bevorderd wordt, en dat de inwoners hun best doen om elkaar te leren kennen en samen te leven. Volgens ons moet de overheid dit actief stimuleren, maar hebben burgers uiteindelijk de verantwoordelijkheid om deze uitdaging zélf aan te gaan.

Daarnaast willen we dat Utrecht een gastvrije en veerkrachtige stad blijft. In de afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Ook in onze stad zijn er opvanglocaties voor vluchtelingen gerealiseerd. Bij nieuwe locaties streven we naar kleinschalige opvang, verspreid over de wijken. Het CDA wil liever geen nieuwe opvanglocaties in Overvecht of Kanaleneiland, waar al veel bewoners wonen die extra ondersteuning nodig hebben.

We zijn samen verantwoordelijk voor een samenleving waarin iedereen een plek heeft!

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort

  1. Utrecht is en blijft een gastvrije stad, zeker voor vluchtelingen die ontheemd zijn als gevolg van oorlogen en humanitaire rampen.
  2. De gemeente stimuleert de integratie van vluchtelingen. Vluchtelingen krijgen vanaf de eerste dag in Nederland de kans om de taal te leren en moeten direct meedoen aan een taalprogramma. Bij voorkeur is dit taalprogramma afgestemd op de opleiding, talenten en de ambities van vluchtelingen.
  3. Niemand hoeft in Utrecht op straat te slapen. Wij zorgen dat statushouders snel een plek in de stad krijgen. Ongedocumenteerden en illegalen kunnen gebruik maken van ‘bed-bad-broodvoorzieningen’ in Utrecht of elders.

Wat heeft het CDA bereikt?

  • CDA Utrecht zet zich in voor noodopvang en taallessen voor vluchtelingen. Lees hier meer!
  • CDA Utrecht zet zich in voor spreiding van opvanglocaties over de wijken. Wij steunden daarom de komst van een kleinschalige opvang in De Meern. Wel stelden we daarbij de voorwaarde dat de opvang niet open mocht voordat alle hulp- en zorgverleners vooraf ingestemd hadden met de samenwerking en hun eigen verantwoordelijkheden. Lees hier meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.