Kies voor de JA-NEE sticker: geen reclame, wel op de hoogte!

Misschien heeft u er de laatste tijd iets over gehoord: de invoering van een “opt-in”-systeem waardoor je alleen met een JA-JA sticker nog reclamefolders en krantjes ontvangt. Vorig jaar bedacht het college dit plan om de hoeveelheid (oud) papier te verminderen.

Wij vinden het vanuit de duurzaamheidsgedachte een goed idee, maar het plan zou ook de vrijwillige wijk- en buurtkranten treffen. En die vinden we nu juist zo leuk en nuttig. CDA Utrecht is namelijk groot voorstander van wijkgerichte informatie, want zo blijft iedere Utrechter op de hoogte van wat er in zijn of haar buurt gebeurt. Zie hieronder onze inbreng tijdens het debat:

"Voorzitter! In de commissie hebben wij aandacht gevraagd voor de wijkkranten. Wij zijn blij met de uitzonderingspositie die de wijkkranten nu krijgen in de strekt ter vervanging. We kunnen ons op grote lijnen vinden in het voorstel, juist vanwege de duurzaamheidsoverwegingen. Waar wij wel moeite mee hebben, zijn de gevolgen voor de huis-aan-huisbladen, zoals Stadsblad Utrecht, De Brug, en de VAR. De verspreiding daarvan wordt namelijk sterk beperkt. Wat straks bij de ene sticker wel mag en bij de andere niet is best lastig te volgen, ook voor ons als raadsleden. Veel mensen associëren de wijkkranten en diverse bladen niet met stickers. Veel huis-aan-huisdrukwerk is bedoeld om mensen te informeren en betrekken bij allerlei initiatieven in hun leefomgeving. Ik overweeg daarom in de tweede termijn een motie in te dienen die het college oproept om meer communicatie bij de invoering op gang te brengen. Ik hoor graag dat de wethouder dat wil toezeggen."

Gelukkig heeft het college toen een uitzondering voor hen gemaakt, zodat zij nog steeds hun wijkkrant mogen verspreiden. Enkele bladen, waaronder het Stadsblad Utrecht en VAR Nieuws, vielen hier echter niet onder en voor hen zou het grote gevolgen hebben. Eén uitgever is zelfs naar de rechter gestapt, en n met succes! In hoger beroep oordeelde de rechter dat het systeem van de JA-JA sticker in strijd is met de persvrijheid. De JA-JA sticker geldt nu nog wel voor ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar iedereen (zonder NEE-NEE sticker) ontvangt nu wél nieuws uit de buurt.

In deze situatie heeft iedereen zonder sticker, eigenlijk een NEE – JA sticker. Hiermee moeten we nog steeds voorkomen dat er teveel reclame alsnog onder de noemer ‘huis-aan-huis-blad’ op de deurmat valt. Daarom bieden wij zelf ook NEE – JA stickers aan, met een eigen toelichting. Dit onderstreept onze boodschap en we hopen van harte dat dit onderscheid de komende jaren bepalend zal zijn: geen ongevraagde reclame, wél informatie over wat er in jouw wijk en buurt speelt. Op die manier hopen we veel mensen te bereiken, aan te haken en écht inclusief te blijven, want samen maken we de stad!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.