09 juli 2021

Algemene beschouwingen CDA UH 8 juli 2021

Algemene beschouwingen CDA Utrechtse Heuvelrug, 8 juli 2021

Voorzitter,

De titel van onze algemene beschouwing is: “wij zijn niet alleen op deez aarde”

De Kadernota is altijd het moment om vooruit te kijken en te plannen voor de komende jaren. Maar ook een moment om terug te kijken. Ik zit nu 7 jaar in de Raad en soms bekruipt mij het gevoel dat dit de 7 magere jaren zijn geweest. In mijn beleving zijn we vooral bezig geweest met bezuinigen, de problemen in de jeugdzorg, de schuldpositie en heel veel vergaderen. Ik wens de organisatie, het college en de raad zelf toe, om met veel vruchtbaardere zaken bezig te zijn de komende 7 jaar.

Want de nadruk zou moeten liggen op onze inwoners en de leefbaarheid van onze 7 dorpen. Maar voordat ik dit concretiseer zijn Corona en de storm in Leersum en Maarsbergen gebeurtenissen die grote impact hebben gehad op onze gemeenschap. Zowel Corona als de storm hebben zichtbare schade aangericht, maar hebben anderzijds laten zien dat onze inwoners, bedrijven en organisaties een grote veerkracht hebben en grote saamhorigheid bezitten. We danken het college en de organisatie met de wijze waarop zij hebben gereageerd op beide gebeurtenissen.

Voorzitter,

In deze Raad zijn veel dilemma’s aan de orde gekomen. En die gaan over de balans tussen mens en natuur, tussen economie en ruimtebeslag, tussen woningbouw en betaalbaarheid, tussen belastingheffing en efficiency, tussen windmolens en zonneweides en in de laatste plaats ook zeker tussen de betrokkenheid van inwoners versus de verschillende belangen van die inwoners.

Voorzitter, het CDA wil de komende jaren de nadruk blijven leggen op de volgende punten:

1) Woningbouw voor jong en oud, met nadruk op sociale en middeldure woningen. Want uit de woningbouw prognose blijkt dat we 75% van de nieuwe woningen bouwen in het dure segment. Dat moet anders, dat moet beter. Naast de inbreidingslocaties denken wij zeker ook aan de zones aan de rand van de dorpen. En de mogelijkheden bij Maarsbergen en Overberg en uiteraard de Marinierskazerne.

2) Steun voor onze verenigingen en vrijwilligers. Corona en de storm hebben laten zien dat we alleen samen tot oplossingen kunnen komen. Klaarstaan voor anderen, hulp aan hen die het nodig hebben is essentieel voor ons. De verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties waar onze inwoners elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, vormen een stevig fundament onder onze samenleving.

3) De energietransitie. Het CDA is blij dat het college met een realistisch voorstel is gekomen als het gaat om de isolatie van woningen. Om begrijpelijke redenen kan het aardgasvrij maken van woningen momenteel nog niet op enig enthousiasme rekenen.  De inzet op isolatie van woningen is juist wel een goed plan (dank daarvoor). Dan de mega-windmolens bij Overberg, zoals u weet is het CDA daar tegen en de inwoners van Overberg zijn daar ook met een overweldigende meerderheid tegen (er is dus geen draagvlak). Zet windmolens daar neer waar het waait. Wat wij niet begrijpen is dat sommige partijen geen woning in het buitengebied willen bouwen maar wel industriële mega windmolens willen neerzetten. Misschien kunnen jullie dat in de verkiezingscampagne nog eens uitleggen. Het CDA zal in september dan ook met een amendement komen om de windmolens uit het RES plan te schrappen. En wij presenteren dan wederom ons alternatief van een zonnelint langs de snelweg A12 van Bunnik tot Ede. Dit doen wij samen met CDA fracties uit die gemeenten die langs de A12 liggen.

4) Financiën. We zijn meer dan verheugd met het feit dat de OZB belasting komend jaar niet zal worden verhoogd, met dank aan extra geld voor de jeugdzorg. We willen de rekening van de kosten van de Jeugdzorg en WMO daar neerleggen, daar waar die hoort, namelijk bij het Rijk en niet bij onze inwoners. Oftewel onze motie ‘Knaken bij de Taken’ die unaniem door deze raad is aangenomen.  Maar we zijn er nog lang niet. Aandacht moet blijven uitgaan naar een grotere reservepositie en minder schulden.

5) betrokkenheid burgers. Wij zijn blij dat het proces voor de MFA Maarn met als titel DoeMaarnMee nu van start is gegaan. Dit is een project voor en door Maarn. De betrokkenheid van de inwoners en lokale organisaties is waar het om gaat, en wij vinden dat de raad als geheel en individuele raadsleden zich er nu niet mee moeten bemoeien. Hoe moeilijk dat soms ook is. Eind van dit jaar verwachten we een paar mooie tekeningen van de ideeën die leven over de verschillende locaties in Maarn. We kijken er naar uit.

Voorzitter – ik kom tot een afronding

Het is mij opgevallen dat we de laatste jaren het ook veel over hekken hebben gehad. Hekken die werden opgetrokken in bossen en op paden. En daarnaast een veel groter maar onzichtbaar hek om onze eigen gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zo willen sommigen meer en meer verbieden, vooral dat wat overlast geeft (overlast van dagjesmensen, auto’s, mountainbikers, motoren). Maar ook door betaalbare woningbouw tegen te houden, waardoor veel van onze vooral jonge inwoners hun heil buiten onze gemeente moeten zoeken. Voorzitter laat de Heuvelrug geen reservaat worden met een virtuele slagboom aan haar grens. Voorzitter – “Wij zijn niet alleen op deez aarde”. Dankuwel.

Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug
Peterkranenburg.cda@gmail.com

06 2153 4955

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.