20 december 2022

Alle kinderen doen mee!

Alle kinderen doen mee

Vorige maand heeft de CDA-fractie een voorstel ingediend om het sociale vangnet in onze gemeente te versterken. We willen passende minimaregelingen die ook breed bekend zijn bij de mensen die ze nodig hebben. Om ook nog eens specifiek aandacht te vragen voor kinderen die te maken hebben met armoede, hebben we samen met andere fracties nog een voorstel gedaan, omdat we vinden dat alle kinderen volwaardig mee moeten kunnen doen. Kinderen moeten uiteraard mee kunnen doen op school, maar ook kunnen deelnemen aan zwemles, sport en culturele activiteiten.

In onze gemeente werken we hiervoor met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In 2021 hebben 148 kinderen deelgenomen aan sport en 45 kinderen aan cultuur dankzij dit fonds, waarmee zo’n 36% van de doelgroep wordt bereikt. Dit is dus nog niet de helft, en het zou mooi zijn als de gemeente meer gezinnen zou kunnen bereiken, zodat minder kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.

We hebben daarom samen met D66, OPEN, de CU en SGP een voorstel ingediend om de communicatie te verbeteren. Dit voorstel is aangenomen. We willen dat de gemeente een communicatiecampagne opzet om het Jeugdfonds meer onder de aandacht te brengen, in samenwerking met sport- en cultuurverenigingen en de buursportcoaches, naast de communicatie die het Jeugdfonds zelf al doet.

Verder moet er nu per aanvraag gekozen worden tussen zwemles, sport of cultuur. We willen dat dit structureel verandert, zodat kinderen naast bijvoorbeeld zwemles ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan sport en cultuur, dus dat meer aanvragen tegelijk gehonoreerd kunnen worden.

Stichting Burgerinitiatief
Het laatste punt in ons voorstel is om te werken aan een bestendige relatie met Stichting Burgerinitiatief. Stichting Burgerinitiatief helpt kinderen die te maken hebben met armoede aan bijvoorbeeld schoolspullen, laptops en fietsen. De stichting zag in 2022 een behoorlijke toename (30%) van de vraag. Door meer samenwerking kan de gemeente de eigen fondsenwerving van de stichting en de tegemoetkoming vanuit het armoedefonds aanvullen wanneer dat nodig is.
Klik hier voor de motie.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA-Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.