09 juli 2021

Amendement CDA-UH Marina Roelofsen: Extra budget voor speelruimte

Amendement CDA-UH Marina Roelofsen: Extra budget voor speelruimte

In het schermpjes-tijdperk van nu verdwijnt buitenspelen bij kinderen steeds meer naar de achtergrond. Dat is jammer, omdat het eigenlijk alleen maar positieve effecten heeft. Buitenspelen is niet alleen gezond en leuk, het draagt ook bij aan een goede sociale en motorische ontwikkeling. Naast de vele positieve fysieke effecten, is buiten bezig zijn ook goed voor de mentale gezondheid van kinderen.

Veilige en voldoende speelplaatsen zijn daarom heel belangrijk. Ze dragen ook bij aan de sociale cohesie in onze dorpen. Vorig jaar hebben we raadsbreed een motie aangenomen om hier meer budget voor te krijgen, maar helaas heeft het college, gezien de huidige financiële situatie, geen extra structureel budget kunnen vinden voor speelruimte.

‘Natuurlijk! Buitenspelen’
Omdat wij het toch heel belangrijk vinden dat er geïnvesteerd wordt in voldoende speelplekken hebben we als CDA-fractie het amendement van de CU en D66 mede ondertekend om €30.000 van het resultaat uit de jaarrekening extra beschikbaar te stellen voor speelruimte. Dit incidentele geld kan een steun in de rug zijn voor initiatieven van inwoners en organisaties om speelplaatsen aan te leggen, te behouden of te vernieuwen. Er hebben zich al initiatiefnemers gemeld. Er kan op deze manier een begin gemaakt worden met het vorig jaar vastgestelde speelruimteplan ‘Natuurlijk! Buitenspelen’, waarin veel verantwoordelijkheid gelegd wordt bij onze inwoners en/of organisaties.

We zijn als CDA-fractie bijvoorbeeld heel enthousiast over bosspeelplaatsen, waar al ideeën voor leven in onze gemeente. Door meer in speelmogelijkheden te investeren houden we onze dorpen nu en in de toekomst aantrekkelijk voor jonge gezinnen. We zullen ons blijven inzetten voor meer structurele investeringen in speelplekken.

Marina Roelofsen
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug
Reacties: marinaroelofsen.cda@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.