05 oktober 2020

Begroting Utrechtse Heuvelrug 2021

De Begroting 2021
Het CDA is verheugd dat het college een sluitende begroting presenteert voor 2021, want daar zag het voor de zomer (en midden in de eerste corona lockdown) niet naar uit. Complimenten ook aan onze eigen (CDA) wethouder Chantal Broekhuis, omdat het financiële tekort van de Jeugdzorg is teruggedrongen, mede door haar vindingrijke inspanningen. Maar kostenbeheersing blijft daar nodig.

Verder zijn we content met het feit dat er voorlopig niet verder wordt bezuinigd op de lokale voorzieningen, zoals de bibliotheken en de uitgaven voor sportfaciliteiten. We hebben het afgelopen jaar meerdere malen aangegeven dat de toenemende kosten van de wettelijke taken die de Rijksoverheid aan ons doorschuift, niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en het aanbod van onze lokale voorzieningen.

Verhoging woonlasten
Minder zijn we te spreken over de verhoging van de totale woonlasten voor onze inwoners, dan gaat het om het totaal aan onroerendzaakbelasting, afval- en rioolheffing. Inmiddels betalen onze inwoners 25% meer dan het gemiddelde in Nederland. Tijdens de aanstaande begrotingsbehandeling zal het CDA-UH bekijken of ze met gelijkgestemde partijen deze verhoging deels terug kan draaien.

Hoe de coronacrisis verder gaat uitwerken blijft onzeker. Wel is duidelijk dat we financiële steun zullen krijgen van de Rijksoverheid voor bepaalde uitgaven die aan de crisis zijn gerelateerd.

Investeringen
Ondanks de penibele financiën blijft de gemeente toch in maatschappelijke taken investeren. Voor 2021 staan er voor een totaalbedrag van 10,7 miljoen euro aan investeringen gepland. Vooral in riolering en wegrenovaties, maar ook in sportvelden, LED verlichting, elektrische voertuigen, veiligheid en openbaar groen.

Statement College
Zoals het college in de begroting stelt:
“We staan klaar voor een spannend jaar, waarin de effecten van Corona en de financiële ontwikkelingen ons blijvend zullen uitdagen het beste uit onszelf en de gemeenschap te halen. Wij ervaren dagelijks de veerkracht van onze samenleving en zijn ons ervan bewust dat we wonen en werken in een mooie, groene gemeente. Wij vertrouwen erop dat we dit samen met onze partners, inwoners, gemeenteraad en organisatie aan kunnen.”

Het CDA-UH zal het college daarbij ten volle steunen.
Wilt u meer weten over de begroting Gemeente Utrechtse Heuvelrug, email dan u vraag aan: peterkranenburg.cda@gmail.com

Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.