26 juni 2021

CDA UH: Betaalbare woningen bouwen bij de nieuwbouw van scholen

In de raadsvergadering van 24 juni jl. is onze motie, voor het bouwen van sociale en middeldure huurwoningen bij de nieuwbouw van scholen, met een nipte meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. De fractie OPEN heeft de motie mede ondertekend.

De komende jaren zal voor een aantal scholen in onze gemeente een nieuw schoolgebouw gerealiseerd moeten worden. We hebben als raad afgesproken om hierbij de mogelijkheden te onderzoeken of er een combinatie is te maken met woningbouw op deze locaties. Als CDA-UH willen we niet dat dit weer plannen gaan worden voor dure huizen voor de happy few. We hebben het college gevraagd om afspraken te maken met de woningcorporaties over de bouw van sociale en middeldure huurwoningen, en de grond hiervoor aan de woningbouwcorporaties beschikbaar te stellen.

Het is bekend dat onze gemeente deel uitmaakt van een regio waar de woningmarkt onder hoogspanning staat. De vraag naar sociale en middeldure huurwoningen is enorm en het is belangrijk dat de middeninkomens, de docenten, agenten en verpleegkundigen hier weer een woning kunnen vinden. Ook hopen we met deze motie een stapje te maken om de lange wachttijd voor een sociale huurwoning te verkorten en de doorstroming te bevorderen.

Vooral starters en senioren kunnen in onze gemeente nergens terecht voor betaalbare woningen. De vraag is veel groter dan het aanbod en het aanbod van huizen dat er is, sluit niet aan op de vraag, terwijl de bouw van betaalbare woningen stagneert. De gemeente zoekt al jaren naar mogelijkheden om de wachttijden te verkorten en sociale woningbouw te stimuleren, zoals ook is opgenomen in de gemeentelijke woonvisie. We hopen dat met deze motie de druk iets verlicht kan worden.

Marina Roelofsen
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug

De link naar de motie:

 210624 mo cda open Sociale en middeldure huurwoningen realiseren bij (vervangende) nieuwbouw van scholen’’ (aangepast 11-6-21)120.38KBMotie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.